Dokumenty

 

„Ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków 

wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie.”

/ Jan Jakub Rousseau /

 

 

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie