Hymn Gimnazjum

 

Hymn w wykonaniu szkolnego chóru Fermata
pod dyrekcją Iwony Maciejewskiej.
Nagranie z 2006 roku  posłuchaj


Rośniesz tutaj jak promień przyszłości
By budować, co piękne i nowe
Niosąc młodość i źródło radości
Być przykładem następnych pokoleń

Umiesz kochać, na lepsze świat zmieniać
dając sens swej nauce i pracy
"szukać prawdy jasnego płomienia"
Unieść głowę jak wielcy Polacy

Ref. Z duma na wszystkich patrzysz
Bo jesteś jednym z nas
Która droga chcesz iść wiesz
Choć kilkanaście masz lat

Tutaj przyszłość się dla nas otwiera
stad czerpiemy mądrości życiowe
Pokażemy Europie i światu
gdzie Gimnazjum jest w Międzyborowie

Ref. Z duma na wszystkich patrzysz
Bo jesteś jednym z nas
Która droga chcesz iść wiesz
choć kilkanaście masz lat

słowa: Małgorzata Drązikowska, Iwona Maciejewska

muzyka: Iwona Maciejewska

 


 

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie