Nauczyciele uczący

w Gimnazjum im. Karola Wojtyły
w ZSP w Międzyborowie

w roku szkolnym 2018/2019

 

religia/etyka

Alicja Prośniewska - Witczak

 

język polski

Mariola Barcikowska
Mariola Naduk

wychowawca klasy 3c

 

język angielski
Małgorzata Drązikowska

wychowawca klasy 3d

Magdalena Gawronek
Ewa Wysocka

wychowawca klasy 3b

 

język rosyjski

Anna Polak
 

język niemiecki

Agata Norowska

 

język francuski

Anna Rodakowska - Banaszek 
 

język hiszpański

Małgorzata Niewiadomska

 

historia 

Łukasz Frączek  

 

 

WOS 

Łukasz Frączek
 

matematyka

Agnieszka Chmielecka  

 

Dariusz Grabowski
Rafał Maciszewski  

 

Urszula Warowicka
 

geografia
Jerzy Jankowski
 

biologia

Beata Buczna
 

chemia

Robert Brzostek
 

fizyka

Marzena Przygoda
Jadwiga Zagrajek
 

informatyka

Joanna Bednarska
Jolanta Cymerman
Mariola Jaśniewska
 

wychowanie fizyczne

Anna Dziwisz
Monika Jackowicz
Jarosław Janczak
Tomasz Malewski

wychowawca klasy 3a

Robert Wysocki

Łukasz Śliwerski

Sylwia Ochnicka

 

wychowanie do życia w rodzinie

Urszula Guzewska
Alicja Prośniewska - Witczak 
 

zajęcia artystyczne
Iwona Maciejewska
Mariola Naduk
Małgorzata Pszeniczna
 

pedagog
Agnieszka Łoś
Justyna Pietruszewska

wicedyrektor ds. Gimnazjum

 

socjoterapeuta

Wanda Pater
 

psycholog

Joanna Cebulska – Homanowska
 

biblioteka

Agnieszka Aronowska

 

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie