Patron szkoły

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być 

nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II

Życiorys Karola Wojtyły 1920-2005

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r., w Wadowicach. Karol uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach imienia Marcina Wadowity. Jesienią 1938, po maturze zapisuje się na studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. We wrześniu 1940 r. rozpoczyna pracę jako robotnik w fabryce chemicznej Solvay. W październiku 1942 Karol rozpoczyna studia na tajnych kompletach wydziału Teologicznego UJ jako kleryk konspiracyjnego seminarium duchownego. 1 listopada 1946 r. w prywatnej kaplicy kardynała Sapiehy przyjmuje z jego rąk święcenia kapłańskie. 15 listopada 1946 wyjeżdża na dalsze studia do Rzymu. W początkach lipca 1948 r. Wojtyła wraca do Polski. Otrzymuje nominację na wikarego w Negowici. 8 lipca 1958 zostaje mianowany krakowskim biskupem. 5 października 1962 wyjeżdża na Sobór Watykański II Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich biskupów - przemawia sześć razy, siedem razy przedkłada wypowiedzi na piśmie. 30 grudnia 1964 r. Wojtyła zostaje arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 29 maja  1978 r. kardynałem. Po raz pierwszy od 1522 r. 16 października 1978 r. papieżem zostaje nie Włoch, ale wybrany podobno ogromną większością głosów - Karol Wojtyła. Papież odbył łączne 104 pielgrzymki apostolskie, w tym  8 do Polski. Napisał 14 encyklik.  Jan Paweł II umiera 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37.

         

Działania:

Nasza szkoła nosi imię Karola Wojtyły od maja  2006 roku. W czasie Mszy św. 20 maja 2006 roku bp. Józef Zawitkowski poświęcił sztandar.

Od  tego roku bierzemy udział w Pielgrzymce szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

Zdjęcia z Pielgrzymi do Częstochowy 2009/2010

Ponadto w naszym gimnazjum organizowany jest Szkolny Konkurs o Patronie Gimnazjum Karolu Wojtyle. W ramach tego konkursu w ciągu roku szkolnego uczniowie w zespołach klasowych realizują następujące zadania:

a)      Szkolny Konkurs Recytacji Poezji Religijnej – wrzesień

b)      Konkurs na klasową gazetkę o Patronie (październik i kwiecień)

c)      Konkurs plastyczny -  (luty/marzec)

d)      Konkurs własnego wiersza – Wiersz dla Jana Pawła II (maj)

e)      Konkurs wiedzowy dotyczący życia i twórczości Jana Pawła II – maj

f)        Przygotowanie Mszy św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.

Co roku obchodzimy Dzień Papieski, który jest połączony z Świętem Komisji Edukacji Narodowej. W czasie tego apelu odbywa się również pasowanie pierwszoklasistów.

Zdjęcia z ślubowania pierwszoklasistów

 w Dniu Papieskim 2009/2010

Pamiętamy także o rocznicy śmierci naszego Patrona – Jana Pawła II, w związku z tym przygotowujemy na ten dzień okolicznościowy apel.

Dzień Papieski 2009/2010

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie