Rada Rodziców 

 

AKTUALNOŚCI PREZYDIUM

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

Przedszkole 

nr konta: 09 1020 1055 0000 9202 0296 1795

 

Szkoła Podstawowa

nr konta: 48  1020 1055  0000  9202 0295  7892

 ****************************************************************

Adres email Rady Rodziców:

rrmiedzyborow@gmail.com

 

 

 

W Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

 działa  Rada Rodziców na podstawie art.53 i 54 Ustawy

 z dnia 07. września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z dnia 1996 r. nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)

 oraz zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

 

Jej członkowie zostali wybrani z przedstawicieli rad oddziałowych.

Dokumentem, który wyznacza cele i zadania  Rady jest Regulamin

Działalności Rady Rodziców przy ZSP w Międzyborowie.

 

Rada Rodziców uczestniczy w działaniach dotyczących doskonaleniu

organizacji nauczania uczniów, opiniuje plany pracy szkoły,

projekty oraz innowacje  pedagogiczne.

Pomaga Dyrekcji w wypracowaniu perspektywicznego              

programu rozwoju placówki, jego bazy i wyposażenia.

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie