Samorząd Uczniowski

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.”
/Albert Einstein/

 

Regulamin

 

Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Przewodnicząca:

 

I zastępca:

 

II zastępca:

 

Sekretarz/Kronikarz:

 

Fotograf:

 

Skarbnik:

 

Opiekun:

 

 

 

 

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie