Sztandar szkoły

 

Skład Pocztu Sztandarowego w roku szkolnym 2018/2019

   

 

 

opiekun: p. Robert Wysocki

 

 

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie