Dojazd do szkoły

Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Jaktorów 2020/2021

Uprawnienia uczniów oraz obowiązki organu prowadzącego w zakresie dowożenia uczniów do szkół i placówek zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:

  • 3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych;

  • 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych;

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

W roku szkolnym 2020/2021 rodzice zainteresowani dowozem dziecka do szkoły, są zobowiązani do złożenia we własnym zakresie wniosku, pod adresem:

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Gminy Jaktorów

ul. Warszawska 33,96-313 Jaktorów

lub

U opiekuna autobusu szkolnego: Pani Marii Szewczak


Potrzebny druk wniosku można otrzymać w sekretariacie lub pobrać do wydruku poniżej:

Wniosek o DOWÓZ z oświadczeniem o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią (prosimy o podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych)

 

Rozkład jazy autobusu szkolnego

Odjazdy autobusu szkolnego – do szkoły

przystanek

godzina odjazdu

godzina przyjazdu

(parking przy szkole)

przy Krzyżu

7.03

7.15

Henryszew - przy sklepie

7.25

7.45

Budy Michałowskie (I przystanek)

przez Henryszew

8.55

9.30

Budy Michałowskie (I przystanek)

przez Henryszew

10.55

11.30

 

Odjazdy autobusu szkolnego – ze szkoły

przystanek

kierunek

godzina

odjazdu

parking przy szkole

Budy Michałowskie

Henryszew

12.40

parking przy szkole

Henryszew

13.45

parking przy szkole

Budy Michałowskie

Henryszew

14.45*

parking przy szkole

Budy Michałowskie

Henryszew

16.35*

*zmiana obowiązuje od 05.10.2020r.

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie