Dokumenty


 

„Ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków 

wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie.”            / Jan Jakub Rousseau /  

 

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie