Dyrekcja Szkoły

 

Dyrektor ZespoĹ‚u Szkół Publicznych 

mgr Dariusz Grabowski

 

Wicedyrektor ds.  klas I - III  SzkoĹ‚y Podstawowej

mgr Renata Brańska

Wicedyrektor ds. klas V - VII Szkoły Podstawowej

mgr Aleksandra Gorzelak 

Wicedyrektor ds. klas IV, VIII Szkoły Podstawowej

mgr Justyna Pietruszewska 

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie