Konsultacje


 

Harmonogram dostępności nauczycieli w Szkole Podstawowej w Międzyborowie

Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f  ustawy
z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel jest zobowiązany do dostępności
w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo (jednej godziny w ciągu dwóch tygodni – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze poniżej ½ etatu).

 

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie