Logo Szkoły Podstawowej


Logo Szkoły Podstawowej zostało wybrane w wyniku konkursu przeprowadzonego wśród uczniów klas I – VI w 1997 roku.

Wpłynęło wiele ciekawych prac, którym przewodniczyła myśl; nasza mała ojczyzna – Międzyborów, promocja zdrowia, radość ze wspólnego działania. Ostatecznie zwyciężył projekt uczennicy klasy VI – Magdaleny Orzechowskiej.

Logo jest chlubą każdego ucznia i absolwenta naszej szkoły.

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie