Dyrekcja Przedszkola

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 

mgr Dariusz Grabowski

 

Wicedyrektor ds. Przedszkola

mgr Ewa Mazur

 

Copyright © 2012-2022 ZSP w Międzyborowie