Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

25.09.2022

78. ROCZNICA BITWY POD JAKTOROWEM

13.10.2022

KLASA 1 SP - PASOWANIE

14.10.2022

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

25.11.2022

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

02.12.2022

BAL Z MIKOŁAJEM W PRZEDSZKOLU

22 - 31.12.2022

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

20.01.2023

KONIEC I SEMESTRU

03.02.2023

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU

13.02 – 26.02.2023

FERIE ZIMOWE

05.04 – 11.04.2023

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.05.2023

EGZAMIN KL. 8

– JĘZYK POLSKI

24.05.2023

EGZAMIN KL. 8

– MATEMATYKA

25.05.2023

EGZAMIN KL. 8

– JĘZYK OBCY

26.05.2023

DZIEŃ PATRONA - SP

28.05.2023

DNI MIĘDZYBOROWA 

29.05.2023

BIEGI O PUCHAR STAROSTY/ DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU

16.06.2023

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - GRUPA 6 - LATKÓW 

23.06.2023

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych /SP/

14.10.2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć

31.10.2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć

01.11.2022

dzień wolny od zajęć (SP)

11.11.2022

dzień wolny od zajęć (SP)

22.12.2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć

06.01.2023

dzień wolny od zajęć (SP)

05.04.2023

dodatkowy dzień wolny od zajęć

01.05.2023

dzień wolny od zajęć (SP)

02.05.2023

dodatkowy dzień wolny od zajęć

03.05.2023

dzień wolny od zajęć (SP)

23,24,25.05.2023

dni wolne od zajęć (SP)

08.06.2023

dzień wolny od zajęć (SP)

09.06.2023

dodatkowy dzień wolny od zajęć

 

Dyżury nauczycieli w czasie dni wolnych od zajęć /SP/

14.10.2022

31.10.2022

22,23,28,29,30.12.2022

05,06,07,11.04.2023

02.05.2023

23-25.05.2023

09.06.2023

Spotkania z Rodzicami

19-23.09.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLU

14-18.11.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

24.11.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

06-10.02.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

15-19.05.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

25.05.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

 

Copyright © 2012-2022 ZSP w Międzyborowie