Konsultacje nauczycieli

 

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f  ustawy
z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel jest zobowiązany do dostępności
w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo
(jednej godziny w ciągu dwóch tygodni – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze poniżej ½ etatu).

 

HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

Copyright © 2012-2022 ZSP w Międzyborowie