Dyrekcja Szkoły

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 

mgr Dariusz Grabowski

 

Wicedyrektor ds. Przedszkola

mgr Ewa Mazur

 

Wicedyrektor ds. klas I - III  Szkoły Podstawowej

mgr Renata Brańska

Wicedyrektor ds. klas IV - VI  Szkoły Podstawowej

mgr Aleksandra Gorzelak 

Wicedyrektor ds. klas VII - VIII Szkoły Podstawowej

mgr Justyna Pietruszewska 

 

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie