Historia Zespołu Szkół Publicznych w MiędzyborowiePoczątek powstania Szkoły w Międzyborowie datuje się na wrzesień 1923 roku, kiedy to założono jednoklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Bieganowie. Kierownictwo nad nią objął Jan Zasadny, a mieściła się w prywatnym domu jednego z mieszkańców. Po dziesięciu latach szkoła została przekształcona w placówkę dwuklasową. We wrześniu 1935 roku nowym kierownikiem został Michał Kapełuś. To z jego inicjatywy oraz Towarzystwa Przyjaciół Międzyborowa rozpoczęto zbiórkę funduszy na budowę miejscowej szkoły. W lipcu 1936 roku dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod nowo powstający budynek, a już w grudniu tego samego roku stały mury i całość pokrywał dach.

Tak wyglądała strona północno - wschodnia nowo budującej się szkoły we wrześniu 1936 r.

W sierpniu 1937 roku w drodze konkursu kierownikiem szkoły zostaje mianowany Józef Jagielski. We wrześniu 1937 roku szkoła przekształca się w Trzyklasową Publiczną Szkołę Powszechną, a po roku nosi już nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia II-go w Międzyborowie.

   

Wybuch II wojny światowej mocno dezorganizuje pracę szkoły. Zajęcia rozpoczęto dopiero 4 listopada i prowadzono z niewielkimi przerwami przez cały okres okupacji. Pracowało wówczas tylko czterech nauczycieli. We wrześniu 1945 szkoła rozpoczyna pracę jako Publiczna Szkoła Powszechna Zbiorcza, a kieruje nią nadal Józef Jagielski. Wojna bardzo zniszczyła budynek, wymagał on gruntownego remontu. Dzięki ogromnym staraniom ówczesnego kierownika szkoły wykonano najpotrzebniejsze prace, i można było normalnie rozpocząć zajęcia.

Widok budynku szkolnego od strony południowo - wschodniej

 listopad 1948 r.

 

 

Lekcja prac ręcznych z chłopcami klas 7.

listopad 1948 r.

Z inicjatywy Józefa Jagielskiego w czerwcu 1953 roku zaczęła się budowa baraku przy budynku szkolnym. Miał on pełnić rolę sali gimnastycznej i świetlicy.

W czerwcu 1953 r. przy szkole zaczęto budowę baraku.

Klasa 6 podczas lekcji

rok szkolny 1955/56

 

Poletko ziemniaków i kukurydzy

- udział w konkursie poletek doświadczalnych.

(zdobycie III miejsca w powiecie)

 

Widok szkoły od strony północnej w roku szkolnym 1958/59

 

W sierpniu 1963 roku, Komitet Rodzicielski wspierany przez kierownika szkoły podjął decyzję o rozbudowie budynku szkolnego. Prace ukończono w czerwcu 1964 roku. W nowym budynku liczącym 12 izb lekcyjnych we wrześniu 1964 roku podjęło naukę ponad 400 uczniów oraz rozpoczęło pracę 14 nauczycieli.

W roku szkolnym 1963/64 uzyskano ziemię

na boisko szkolne i rozbudowano szkołę.

W czerwcu 1972 roku, po przepracowaniu w międzyborowskiej szkole 35 lat na emeryturę odszedł Józef Jagielski. Jego miejsce zajął Edward Przybylski, który kierował tą placówką do 1985 roku. Z kolei po nim dyrektorem zostaje Teresa Kłos. Od stycznia 1991 roku kierownictwo placówką obejmuje Kazimiera Kłucińska. Z jej inicjatywy zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Międzyborowie. I już w lipcu odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę sali oraz poświęcenie kamienia węgielnego. Po niespełna czterech latach w szkole odbywa się bardzo ważna uroczystość, a mianowicie oddanie młodzieży do użytku nowej sali gimnastycznej.

W 1977 r. posadzono DĄB PRZYJAŹNI.

 

W lipcu 1991 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

 

We wrześniu 1997, w drodze konkursu, dyrektorem zostaje dotychczasowy wicedyrektor, Dariusz Grabowski. Pod jego rządami szkoła zaczyna użytkować dodatkowe pomieszczenia, powstaje min. świetlica, bar szkolny, trzy nowe klasopracownie oraz pracownia komputerowa.

Józef Jagielski patron Szkoły Podstawowej

Dnia 22 maja 1999 roku szkoła obchodzi 75-lecie swojego istnienia połączone z nadaniem jej imienia Józefa Jagielskiego.

Reforma systemu oświaty powoduje, że we wrześniu 1999 roku szkoła zaczyna funkcjonować jako Zespół Szkół Publicznych (ZSP) w Międzyborowie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Trudne warunki lokalowe sprawiają, że zapada decyzja o budowie nowego budynku na potrzeby gimnazjum. W październiku 2002 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego i poświęcenie kamienia węgielnego, a już po roku młodzież rozpoczyna zajęcia w nowym budynku.

Z inicjatywy międzyborowskiej młodzieży uruchomiono proces nadania gimnazjum imienia. W drodze wyborów wyłoniono kandydata i od maja 2006 roku gimnazjum w Międzyborowie nosi imię Karola Wojtyły.

Karol Wojtyła patron Gimnazjum

Międzyborowska szkoła jest jedną z lepszych placówek oświatowych w okolicy. Mnóstwo dzieci z okolicznych miejscowości uczęszcza tutaj. Jej mocną stroną jest współpraca ze środowiskiem i mieszkańcami Międzyborowa. Wszelkie działania podejmowane są przy współpracy z rodzicami, na których można zawsze liczyć. Tradycja ta została wypracowana przez Józefa Jagielskiego – wieloletniego kierownika szkoły. Kierunki pracy zapoczątkowane przez niego są kontynuowane do dziś. Obecny „skład sił”, podobnie jak przed laty, w oparciu o współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, dąży do tego, by absolwent szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia. Swoim uczniom stara się stwarzać warunki wszechstronnego rozwoju, dba o wysoki poziom nauczania. Staraniem całej społeczności szkolnej udało się wytworzyć w szkole klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości. Dialog jest sposobem rozwiązywania spraw trudnych.

Wielu ludziom bardzo trudno jest zrozumieć, że komuś może chcieć się coś robić, poświęcać swój wolny czas dla innych, że rodzice i uczniowie mogą być partnerami dla dyrekcji i nauczycieli. A szkoła, tak jak przed laty, nadal jest miejscem wspólnej pracy i zabawy uczniów, rodziców, nauczycieli, członków społeczności lokalnej.  Wszystko to składa się na niepowtarzalną atmosferę Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Widok szkoły - 2002 r.

 

 

 

 

 

 

Widok szkoły - 2008 r.

 

 

Widok szkoły - 2010 r.

 

 

 

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie