Informacje Dyrektora ZSP

20.03.2021

Szanowni Państwo,

od 22 marca do 11 kwietnia br. następują zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek.

Poniżej przedstawiam link do strony, na której można znaleźć opis najważniejszych zmian:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach .

Wprowadzono też rozszerzone zasady bezpieczeństwa w całej Polsce, które będą obowiązywać od soboty 20 marca do 9 kwietnia br. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa .

Z życzeniami zdrowia

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

01.12.2020

1. Zgodnie z kalendarzem, czwartek 3 grudnia br.  jest dniem otwartym. Spotkania w tym dniu mają charakter indywidualny. Rodzice powinni wcześniej umówić się bezpośrednio z nauczycielem na konkretną godzinę. Nauczyciele są dostępni dla rodziców w godz. 16.00 – 18.00.

2. Z przyczyn niezależnych od szkoły w ubiegłym tygodniu wystąpiły utrudnienia w dodzwonieniu się do sekretariatu. Za utrudnienia przepraszamy. Przy okazji informuję o trzech numerach telefonów umożliwiających połączenie się z sekretariatem: 46 855 54 05;
46 855 27 18; 46 855 58 16.
Przypominam też adresy e – mail:
sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl

sekretariatsp5@szkola.miedzyborow.pl

przedszkole@szkola.miedzyborow.pl

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

10.11.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

w związku ze wzrostem zakażeń na koronawirusa oraz liczbą zachorowań na COVID-19, od 24 października br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przeszli kształcenie zdalne. Od 9 listopada br. zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Tym samym, do 29 listopada br. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się na odległość. Bez zmian będzie funkcjonowało przedszkole, sekretariaty szkół i księgowość.

W związku z nową sytuacją przekazuję  Państwu poniższe uwagi:

1. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom za pierwsze dni i godziny edukacji zdalnej. Dało się zaobserwować dużą mobilizację i zaangażowanie wszystkich środowisk, aby lekcje zdalne przebiegały jak najefektywniej. Chociaż wszyscy wolimy pracować w szkole stacjonarnej, to dzięki wzajemnemu wsparciu będzie nam łatwiej pokonać ten trudny w edukacji zdalnej i w zdrowiu czas.

2. Jak wspominałem w poprzednim komunikacie Rada Pedagogiczna wypracowała Zasady pracy zdalnej. Zgodnie z tymi zasadami prowadzone są zajęcia dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej w oparciu o ustalony na ten rok szkolny plan dla poszczególnych oddziałów zmodyfikowany na potrzeby zdalnego nauczania. Zarówno Zasady zdalnego nauczania jak i obowiązujący plan zajęć zdalnych znajdują się na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zakładce Nauczanie zdalne. Jeszcze raz Proszę o zapoznanie się z zasadami i planem nauczania.

3. Edukację zdalną prowadzimy za pomocą usługi Office 365 A1, zawierającej m.in. Microsoft Teams. Strona logowania do usługi:  http://portal.office.com. Kłopoty związane z logowaniem do usługi (w tym reset hasła) proszę zgłaszać przez e-dziennik bezpośrednio do administratora Pana Piotra Petrykowskiego lub do mnie. Trudności uczniów związane z obsługą aplikacji Teams są zobowiązani rozwiązywać nauczyciele informatyki, a w klasach I – III wychowawcy klas z pomocą administratora.

4. Cały czas wydajemy dostępne w szkole tablety dla rodziców uczniów, którzy zostali zgłoszeni przez wychowawców klas do sekretariatu szkoły.

5. Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą (świetlicę) dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych z zakresu działalności opiekuńczej z 9 listopada br. rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, a godziny pracy świetlicy będą wynikały z informacji zebranych od rodziców. Bardzo proszę rodziców spełniających powyższe kryteria aby zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy do sekretariatu szkoły do piątku 13 listopada br.

6. Zgodnie z kalendarzem na bieżący rok szkolny 12 i 13 listopada br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Świetlica pracuje tak jak zawsze w dniach wolnych od zajęć. Pobyt dziecka na świetlicy w tych dniach należy zgłosić w sekretariacie szkoły.  

7. Informacje o aktualnych zasadach i ograniczeniach znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

24.10.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kl. 4 – 8 Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego w Międzyborowie będą zawieszone zajęcia stacjonarne. Nauka dla dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III pozostaje bez zmian. Bez zmian będzie też funkcjonowała świetlica szkolna dla uczniów klas I-III,  dożywianie uczniów klas I-III  i żywienie w przedszkolu, dowożenie uczniów klas I-III, sklepik szkolny, sekretariaty i księgowość. W warunkach naszego Zespołu Szkół oznacza to, że zajęcia stacjonarne są zawieszone dla 446 uczniów (kl. 4-8), w dalszym ciągu prowadzimy zajęcia dla 518 uczniów (kl. I-III i przedszkole), zatem obowiązują nadal wszystkie zasady bezpieczeństwa stosowane w szkole i przedszkolu od 1 września br. i aktualne wytyczne MEN oraz GIS.  

Na podstawie dostępnych dotychczas informacji i ustaleń przekazuję Państwu poniższe uwagi:

1. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom za niezwykłą troskę o bezpieczeństwo, za wyrozumiałość i wzajemny szacunek w trudnych czasach, za zaangażowanie wszystkich, dzięki któremu bez większego uszczerbku przeżyliśmy wspólnie w naszych szkołach prawie dwa miesiące.

2. Od 26 października br. do odwołania na terenie szkoły nie będą odbywać się zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe pozaszkolne, w tym popołudniowe np. taneczne, językowe, sportowe i inne dla wszystkich uczniów szkoły oraz osób dorosłych.

3. Zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe na boisku szkolnym mogą być organizowane bez udziału publiczności.

4. Głównym wyzwaniem dla nas wszystkich, czyli dla nauczycieli, rodziców i uczniów jest teraz organizacja sprawnej i skutecznej edukacji zdalnej. Rada pedagogiczna wypracowała Zasady pracy zdalnej. Zgodnie z tymi zasadami zajęcia dla uczniów klas 4 – 8 będą realizowane  w oparciu o ustalony na ten rok szkolny plan dla poszczególnych oddziałów zmodyfikowany na potrzeby zdalnego nauczania. Zarówno Zasady zdalnego nauczania jak i obowiązujący od 26 października br. plan zajęć będą umieszczone w na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zakładce Nauczanie zdalne. Proszę o zapoznanie się z zasadami i planem nauczania.

5. Edukację zdalną będziemy prowadzić za pomocą usługi Office 365 A1, zawierającej m.in. Microsoft Teams. Strona logowania do usługi:  http://portal.office.com. Kłopoty związane z logowaniem do usługi (w tym reset hasła) proszę zgłaszać przez e-dziennik bezpośrednio do mnie lub do administratora Pana Piotra Petrykowskiego (również przez e-dziennik). Trudności uczniów związane z obsługą aplikacji Teams są zobowiązani rozwiązać nauczyciele informatyki w poszczególnych klasach.

6. Od poniedziałku 26 października br. rozpoczniemy wydawanie dostępnych w szkole tabletów dla uczniów, którzy zostali zgłoszeni we wrześniu br. przez wychowawców klas. Szczegółowe informacje w tej sprawie będziemy przekazywać rodzicom przez wychowawców.

7. Do uczniów klas 4 – 8 zwracam się z prośbą, aby pamiętali o swoim bezpieczeństwie w domu i odpowiedzialnie wykorzystali czas zawieszenia zajęć w szkole. Przypominam, że w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

8. W związku z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii nie odbędą się w zaplanowanych w harmonogramie terminach, tj. w dniach 27 – 29 października 2020 r. Nowe terminy powyższych konkursów przedmiotowych zostaną opublikowanie na stronie internetowej https://konkursy.mscdn.pl/ .

9. Jak doskonale Państwo wiedzą zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. Wszystkich nas obowiązują dokładnie takie same obostrzenia. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Informacje o aktualnych zasadach i ograniczeniach znajdują się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

10. Dalsze komunikaty w sprawie edukacji zdalnej będą ukazywać się na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zakładce Nauczanie zdalne.   

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

27.05.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że  od 1 czerwca br. umożliwiamy w dalszym ciągu uczniom klas VIII Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Nadal obowiązuje szczegółowy harmonogram konsultacji oraz wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Ponadto informuję, że ze względu na występujące w dalszym ciągu zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły i w oparciu o  § 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami) za zgodą organu prowadzącego, czyli Gminy Jaktorów od 1 do 7 czerwca br. nie organizujemy zajęć opiekuńczo-wychowawczych  z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego. Do 7 czerwca br. zamknięte będą też obiekty sportowe i place zabaw. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wspieramy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i mając na uwadze zbliżający się koniec roku szkolnego stwarzamy uczniom dodatkowe możliwości zdalnych konsultacji służących nadrobieniu zaległości lub poprawieniu ocen.

Kolejny komunikat związany z funkcjonowaniem szkoły ukaże się na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym w zakładce Informacje najpóźniej w środę 3 czerwca br.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

20.05.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że  w porozumieniu i ze wsparciem organu prowadzącego, czyli Gminy Jaktorów od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Aktualnie poprzez wychowawców zbieramy informacje od uczniów klas ósmych w celu przygotowania szczegółowego harmonogramu oraz opracowania wytycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Jednocześnie informuję, że ze względu na występujące w dalszym ciągu zagrożenie zdrowia    i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły i w oparciu o  § 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami) od 25 maja br. nie organizujemy zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego. Utrzymujemy zatem obowiązek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pragnę szczególnie podkreślić i apelować do specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne aby  szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Na to wsparcie będziemy w najbliższym czasie zwracać uwagę i monitorować jego efekty.

Kolejny komunikat w sprawie przywracania funkcjonowania szkoły ukaże się na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym w zakładce Informacje najpóźniej w środę 27 maja br.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

30.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Do tej pory komunikowaliśmy się przede wszystkim przez stronę szkoły. Od dzisiaj będziemy korzystać głównie z zakładki Informacje w dzienniku elektronicznym. Tam informacje będą dostępne po zalogowaniu się. Dzisiejsze komunikaty będą wyjątkowo zdublowane – będą na stronie i dodatkowo w zakładce informacje w dzienniku.

2.W związku z aktywnym korzystaniem przez wszystkich z Internetu warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Polecam  artykuł Zamień swój dom w bezpieczną cybertwierdzę na stronie http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186801,Zamien-swoj-dom-w-bezpieczna-cybertwierdze.html.

3. Przesyłam link do komunikatu Mazowieckiej Policji  skierowanego do rodziców, opiekunów i uczniów, związanego z sytuacją epidemiologiczną https://cutt.ly/KMP .

4. Przesyłam link do Informacji Poradni P-P w Grodzisku Maz. zawierającej wykaz dyżurów pracowników tej poradni  https://cutt.ly/Poradnia .

5. Grafik dyżurów naszych specjalistów – psychologa, pedagogów i terapeutów znajdziecie Państwo na stronie https://cutt.ly/SpecjalisciZSP.

6. Drodzy ósmoklasiści, od swoich wychowawców już wiecie, że od 30 marca do 1 kwietnia nasza szkoła przeprowadza próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Wiecie już pewnie, że szczegółowe informacje można znaleźć na https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200325%20Kroki%20E8.pdf , a także https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20E8.pdf.

Informacje dotyczące samej organizacji oraz dalszego przepływu informacji otrzymacie od wychowawców i Pani wicedyrektor A. Gorzelak. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla Was, daje wam kolejną możliwość „szlifowania formy” .Pracujcie samodzielnie. Życzę powodzenia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

25.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1.       Od dzisiaj tzn. 25 marca wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się, szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

2.       W odpowiedzi na te ograniczenia od 25 marca 2020r. do odwołania  zamykamy wejścia na terem boiska Zespołu Szkół Publicznych oraz na plac zabaw Przedszkola.

3.       Od dzisiaj też zmieniły się przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

4.       W związku z tym w porozumieniu z Paniami wicedyrektor oraz liderami zespołów nauczycielskich opracowałem Organizację pracy zdalnej obowiązującą w naszym Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Z dokumentem można zapoznać poprzez link: https://cutt.ly/itnR6yq

5.       Pozdrawiam uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy w nowych realiach zmagają się z problemami dnia codziennego, w tym z nowymi metodami edukacji. Życzę dużo zdrowia i sił, wsparcia bliskich osób i pomysłów na zmaganie się ze wszystkim co wokół.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

23.03.2020

 Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Już od piątku 20 marca wiadomo, że nie spotkamy się wszyscy w naszej szkole przynajmniej do Świąt Wielkanocnych.

A zatem pracy zdalnej z uczniami w czasie zawieszenia zajęć w szkołach ciąg dalszy.

2. W ostatnim komunikacie zachęcałem nauczycieli, aby wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Wiem od rodziców, że nasi nauczyciele tak jak wielu w kraju nie ustrzegli się błędów. Byli tacy co jeszcze nie odnaleźli sposobu na dotarcie do uczniów jak i tacy, którzy w swoich poczynaniach byli nadgorliwi i przesadzali z ilością prac zadawanych uczniom do pracy w warunkach domowych. Trochę się nie dziwię,  bo do tej pory nikt nas nie przygotowywał do zdalnego nauczania. Poznajemy zatem wszyscy czym jest ważna umiejętność samodoskonalenia i to w niezwykle trudnych okolicznościach. Za Panią Mazowiecką Kurator „…Proszę w szczególności o zwrócenie uwagi na to, aby zdalne zadawanie zadań odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów w domu. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów…”. Wszystkim polecam cały list MKO i podaję do niego link:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/14613,Informacja-dla-Dyrektorow-zwiazana-ze-zdalnym-nauczaniem.html

3. Zobowiązuję wychowawców klas aby wspólnie z nauczycielami wspomagającymi oraz specjalistami zebrali  informacje od rodziców i na bieżąco reagowali na zgłaszane przez rodziców problemy ze zdalnym nauczaniem oraz przekazywali je do mnie poprzez Panie wicedyrektor (najpóźniej do wtorku 24 marca).

4. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. edukacja jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jesteśmy zobowiązani do powiadomienia rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka przez naszych nauczycieli. Wspólnie z nauczycielami ustalimy zatem zasady nauczania w tym okresie i niezwłocznie o tym poinformujemy (najpóźniej do 25 marca w kolejnym komunikacie).

5. Mając na uwadze konieczność podejmowania działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem przyłączam się do Apelu Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaję link:  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14605,Apel-Mazowieckiego-Panstwowego-Wojewodzkiego-Inspektora-Sanitarnego-w-zwiazku-z-.html 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

16.03.2020

 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Kolejnym wyzwaniem  jest Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

2. Zachęcam nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.

3. Szczególnie proszę wychowawców i nauczycieli klas ósmych o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.

4. Uwadze polecam Materiały edukacyjne, platformy, strony i serwisy internetowe rekomendowane przez MEN i znajdujące się m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

5. Uczniom, rodzicom i  nauczycielom polecam zapoznanie się z bogatą ofertą zawartą w materiałach na w/w stronie. Zachęcam też do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach telewizyjnych i radiowych do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

6. Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.

7. W pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć można wykorzystywać :

a. dziennik elektroniczny,

b. stronę internetową szkoły, przedszkola,

c. mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

8. Prosząc nauczycieli o przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu musimy mieć na uwadze wytyczne Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który zaleca aby materiały te rozwijały zainteresowania uczniów, utrwalały wiedzę, przygotowywały do egzaminów, jednak nie mogą być formą realizacji podstawy programowej.

9. Nasza szkoła jest w rejonie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Grodzisku Mazowieckim
. Polecam Komunikaty dot. koronawirusa znajdujące się na stronie tej Stacji : http://grodzisk.psse.waw.pl/aktualnosci-dot-koronawirusa.

10. Zwracam również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/, Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja, Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie  Kuratorium Oświaty w Warszawie https://www.kuratorium.waw.pl/.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski 

13.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Informuję Państwa o sprawach ważnych i zmianach w stosunku do ostatniego komunikatu:

1. W dniach od 12 do 27 marca br. na terenie szkoły nie odbywają żadne zajęcia.

2. Teren szkoły jest zamknięty.  Z boiska szkolnego i placu zabaw przedszkola osoby niepełnoletnie mogą korzystać pod opieką osób dorosłych i z zachowaniem bezpieczeństwa  związanego z obecną sytuacją.

3. Od poniedziałku 16 marca br. kontakt z sekretariatem jest możliwy tylko poprzez e-mail:

a. Sprawy klas 1 – 4 (Sekretariat SP1) – zspm_sp@wp.pl,

b. Sprawy klas 5 – 8 i Przedszkola (Sekretariat SP5) – zsp_miedzyborow@poczta.onet.pl 

4. Najwięcej pytań w dniach 12 i 13 marca br. dotyczyło rekrutacji do przedszkola. W związku z tym przypominam, że:

a. Rekrutacja do przedszkola z dniem 12 marca br. została zawieszona.

b. Sekretariat nie przyjmuje wniosków w sprawie rekrutacji.

c. Rekrutacja będzie wznowiona po dokonaniu zmian w harmonogramie rekrutacji  przez organ prowadzący.

d. O nowych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco po wznowieniu pracy szkoły.

5. W ostatnim komunikacie informowałem Państwa o dodatkowym zasiłku opiekuńczym przysługującym osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19. Aby uzyskać taki zasiłek należy złożyć oświadczenie. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl   

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski 

11.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

zgodnie z informacją Wójta Gminy Jaktorów z 10 marca br. od dnia 12 do 27 marca 2020 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J.Jagielskiego) zawieszone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym zajęcia świetlicy szkolnej.

Na podstawie ostatnich ustaleń informuję Państwa, że:

1. Podstawową przyczyną zawieszenia zajęć była konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Według mojej wiedzy zgodnie ze stanem na dzień 11 marca br. nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem wśród uczniów i pracowników naszej szkoły.

2. W dniach od 12 do 27 marca br. na terenie szkoły nie będą odbywać się też zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popołudniowe np. taneczne, językowe, sportowe i inne.

Rekrutacja do przedszkola zostaje zawieszona, czyli sekretariat nie będzie przyjmował wniosków. Rekrutacja będzie wznowiona po dokonaniu zmian w harmonogramie przez organ prowadzący. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco.

3. Teren szkoły jest zamknięty. W godzinach 8.00 – 15.00 dyżur pełni sekretariat. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

Z boiska szkolnego i placu zabaw przedszkola osoby niepełnoletnie mogą korzystać pod opieką osób dorosłych.

4. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi pozostają w domach w gotowości do pracy. Wynagrodzenie za ten czas jest ustalane na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

5. Rodzice dbają o bezpieczeństwo dzieci i zachęcają dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

6. Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033.

7. Dzieci pamiętają o swoim bezpieczeństwie w domu i odpowiedzialnie wykorzystują czas zawieszenia zajęć w szkole. Mogą w tym czasie przeczytać ulubioną książkę, uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijać kompetencje i zainteresowania oraz skorzystać z darmowej platformy www.epodreczniki.pl   lub materiałów rekomendowanych przez nauczycieli.

8. Zgodnie z zapowiedzią MEN egzamin klas ósmych powinien się odbyć w szkołach w ustalonym terminie. Ósmoklasisto wykorzystaj czas zawieszenia zajęć do jeszcze lepszego przygotowania się do egzaminów.

9. Jak doskonale Państwo wiedzą trwają działania zapobiegawcze na szczeblu krajowym i lokalnym, sytuacja jest dynamiczna. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

10. Komunikaty w tej sprawie będą ukazywać się też na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w kolejnych dniach, niezwłocznie po zmianie ustaleń.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

10.03.2020

Na wniosek dyrektorów szkół, w trosce o zdrowie i życie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół

Wójt Gminy Jaktorów zawiesza działalność

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ( świetlice szkolne) w:

1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie

2. Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

od dnia 12 marca (czwartek) do 27 marca (piątek) 2020 roku.

Termin zakończenia zawieszenia może ulec zmianie.

27.11.2019

BADANIE POZIOMU WITAMINY D3

W GMINIE JAKTORÓW


Gmina Jaktorów zaprasza uczniów na bezpłatne badania poziomu witaminy D3

W ramach akcji zostaną nieodpłatnie przebadani uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Jaktorów.

Akcja odbędzie się w szkołach za pisemną zgodą opiekunów.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania (zgoda)

Termin: 25.11.2019r. – 20.12.2019r.

Miejsce akcji:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie

  • Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Odbiór wyników badań od 01.01.2020r.

Sposób odbioru (odbiór przez przedstawiciela ustawowego dziecka biorącego udział w akcji)

  • Sekretariat szkół biorących udział w akcji (wersja papierowa)

  • Strona www.wyniki.diag.pl na podstawie kodu zlecenia badania – kod dostępny w Centrum Medycznym w Jaktorowie (wersja online)

Akcja pod patronatem Gminy Jaktorów. Wykonawcą zgodnie z umową z gminą jest Centrum Medyczne w Jaktorowie.

 

18.06.2019

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Środa, 19 czerwca 2019r.

8.00 – wręczenie świadectw ukończenia szkoły kl. 8 SP i 3 GIM – aula,

10.00 – Msza Św. w Kościele w Międzyborowie dla wszystkich uczniów
Zespołu Szkół, dla ich rodziców i nauczycieli,

11.00 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1 – 7 SP.

  • kl. 1 – 3 SP na sali gimnastycznej, a następnie w klasach z nauczycielami

  • kl. 4 – 7 SP  przed budynkiem gimnazjum, a następnie w klasach z nauczycielami

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

19.05.2019

Drodzy Rodzice,

zapewniamy Państwa, że bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych przez naszą szkołę jest

dla nas priorytetem, że dokładamy wszelkich starań, by Wasze dzieci były bezpieczne. Na bieżąco monitorujemy sytuację szkolną i reagujemy na pojawiające się niepokojące sytuacje. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa współpracujemy z instytucjami, które wspierają nas w procesie wychowawczym i profilaktycznym. Wszyscy nauczyciele są zaznajomieni z obowiązującymi na terenie szkoły procedurami reagowania w sytuacji kryzysowej. Każdego dnia staramy się wychwytywać niepokojące sygnały i rozwiązywać zaistniałe problemy. Niestety w tak licznej grupie uczniów pewne zagrożenia mogą umknąć naszej uwadze. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie z Państwa strony. Jesteśmy wdzięczni za każdą informację, która może pomóc nam w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, dlatego prosimy o zgłaszanie zdarzeń, które Państwa zdaniem są zagrażające i niezgodne z obowiązującymi na terenie szkoły zasadami. Niepokojącą sytuację można zgłosić do każdego nauczyciela, wychowawcy, pedagoga lub psychologa, do sekretariatu szkoły lub dyrekcji - bezpośrednio, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub do anonimowej skrzynki na sygnały (II piętro SP).

Sytuacje, na które powinniśmy zwracać szczególną uwagę oraz ogólnokrajowe procedury reagowania w sytuacji kryzysowej znajdziecie Państwo na  stronie:       https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.

Na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zakładce Bezpieczna Szkoła znajdują się Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole opracowane przez MEN i obowiązujące w naszej szkole.

Na terenie szkoły osobami nadzorującymi działania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa i odpowiednim reagowaniem są:

- w obszarze bhp – inspektor Łukasz Frączek,

- w obszarze zdrowia – pielęgniarka Ewa Jodłowska,

- w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz trudności związanych ze zdrowiem psychicznym  - Zespół d. s. pedagogiczno-psychologicznych – Joanna Cebulska- Homanowska, Agnieszka Łoś, Wanda Pater, Monika Zagrajek,  Maria Brzostek, Marta Jakubiak,

- w obszarze nadzoru pedagogicznego szkoły – wicedyrektorzy Zespołu Szkół – Renata Brańska, Aleksandra Gorzelak, Ewa Mazur, Justyna Pietruszewska; dyrektor Zespołu Szkół Dariusz Grabowski.         

 

Przydatne telefony:   Ministerstwo Edukacji Narodowej –

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego:

22 34 74 228

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Wychowania i Profilaktyki: 

22 570 83 38

Rzecznik Praw Dziecka:   

22 583 66 00

Infolinia dla nauczycieli i rodziców: 

800 100 100

Infolinia dla uczniów:

116 111

Telefon alarmowy (policja, pogotowie, straż poż.):

112

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży: 

507 832 741 

Swoje problemy mogą tam zgłosić również dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi.

Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

05.05.2019

1.    Zgodnie z zapowiedzią na zebraniu nauczycieli w dniu 29 kwietnia br. zmieniliśmy terminy zebrań z rodzicami. Po zmianach zebrania z rodzicami odbędą się w dniach 21, 22 i 23 maja br. Szczegółowy terminarz otrzymają Państwo tradycyjnie od wychowawców klas.

2.    Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się zgodnie z planem w dniu 6 maja br. o godz. 18.00. Temat wiodący to przygotowania do Dni Międzyborowa.

3.    Tegoroczne Dni Międzyborowa organizowane m.in. w niedzielę 19 maja br. poświęcone są głównie 95. rocznicy powstania szkoły w Międzyborowie oraz 20. rocznicy Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie. Absolwentów gimnazjum, którzy chcą być z nami, w tym z obecnym Samorządem Uczniowskim gimnazjum, w niedzielę 19 maja prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 46 855 54 05, e-mail: zsp_miedzyborow@poczta.onet.pl.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

26.04.2019

Drodzy Rodzice,

Oddział ZNP w Grodzisku Maz. przesłał w dniu dzisiejszym informację, że strajk zostaje zawieszony bezterminowo począwszy od godz. 6.00 dnia 27 kwietnia 2019r. Oznacza to, że od poniedziałku 29 kwietnia br. zajęcia w przedszkolu oraz lekcje w szkole podstawowej i gimnazjum odbywają się zgodnie z planem. Będą się też funkcjonować wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane na terenie Zespołu Szkół.

Po tym trudnym dla wszystkich okresie strajku:

-  dziękuję nauczycielom i pracownikom obsługi za to, że mimo strajku odbyły się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów,

-dziękuję rodzicom za zrozumienie i poniesiony trud. Szczególne podziękowania za słowa  wsparcia i otuchy a nawet dostarczanie słodkiego poczęstunku,

- dziękuję administratorowi strony za sprawne umieszczanie komunikatów na stronie,

- dziękuję Wójtowi Gminy za wsparcie przez cały okres strajku,

- dziękuję komitetowi strajkowemu za sprawną organizację, dobrą atmosferę i współpracę,

- informuję, że ze względu na przerwę w zajęciach rozważamy możliwość zmiany terminu majowych zebrań z rodzicami. Decyzja zapadnie na spotkaniu nauczycieli w dniu 29.04. o godz. 15.30.

- tym komunikatem kończę intensywny proces informacyjny na stronie szkoły. Nie wiem jak Państwo, ale ja doceniłem wartość tej formy przekazu. Dlatego na stronie szkoły w zakładce Zespół/ Informacje postaram się teraz częściej przekazywać informacje z życia szkoły.

Na zakończenie mam jeszcze dwie prośby:

1.    Uczniowie klas ósmych i gimnazjaliści mają przedmiot wiedza o społeczeństwie i tam mogą poznać konstytucyjne prawo do strajku, mogą wspólnie z nauczycielem omówić dlaczego i czym jest strajk. Tych z Państwa, którzy uznają za stosowne proszę, abyście również młodszym dzieciom pomogli zrozumieć jakie wydarzenia ważne dla przyszłości  edukacji i ich samych miały miejsce ostatnio. To nie jest polityka, to świadomość.

2.    Po tym całym okresie strajku i jego finale szczególnie trudne chwile przeżywają wszyscy nauczyciele. Jeszcze raz proszę, abyśmy nie dali się podzielić. Nie pozwólmy poróżnić nauczycieli i rodziców. Mamy wspólne cele. Liczę na Państwa.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

25.04.2019

Drodzy Rodzice,

dzisiaj sytuacja jest nieco inna. W piątek 26 kwietnia br. akcja strajkowa jeszcze trwa, czyli zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum są zawieszone. Świetlica nie pracuje. Ale pewnie wszyscy Państwo już wiedzą, że od soboty akcja strajkowa została zawieszona i od poniedziałku 29 kwietnia br. przedszkolaki wrócą do naszego przedszkola, a uczniowie wrócą do naszej szkoły podstawowej i naszego gimnazjum. Przez prawie miesiąc problemy oświaty były na ustach prawie wszystkich. Czy coś z tego zostanie? Czy trud wszystkich przyniesie pozytywne rozwiązania problemów oświaty?

Korzystając z okazji przypominam  rodzicom uczniów, którzy brali udział w rekrutacji do klasy pierwszej SP, że lista uczniów zakwalifikowanych będzie wywieszona w szkole w poniedziałek 29.04. br. do godz. 15.00. W dniach od 06. 05 do 17.05 do godz. 15.00 rodzice uczniów, którzy składali wniosek są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

Jutro ukaże się kolejny komunikat w godz. 21 – 22.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

24.04.2019

Drodzy Rodzice, sytuacja bez zmian.

Zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum są zawieszone. Świetlica nie pracuje.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

23.04.2019

Drodzy Rodzice,

jesteśmy po Świętach Wielkanocnych, w oświacie jednak bez zmian.

Trwa akcja strajkowa, która zgodnie z informacją Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. będzie trwać do odwołania.  Przypominam, że ze względu na dużą liczbę pracowników obsługi i nauczycieli biorących udział w strajku, nie jestem w stanie zapewnić ponad 1000 dzieci i uczniów naszych szkół bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy. Stąd decyzja, że zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum są zawieszone i świetlica nie pracuje. Jeszcze raz dziękuję Państwu za zrozumienie, chociaż zdaję sobie sprawę, że przychodzi ono z coraz większym trudem. Sytuacja jest dla wszystkich trudna, nie zamierzam jej oceniać. Mam tylko jedną prośbę. Bez względu na rozwój sytuacji nie dajmy się podzielić – pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają wspólne cele i razem powinniśmy je realizować.

W kolejnych dniach na stronie szkoły będą ukazywać się komunikaty  - niezwłocznie po zmianie ustaleń lub na koniec dnia w godz. 21 – 22.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

18.04.2019

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) trwa akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania.

Dzisiaj 18 kwietnia br.  nie doszło do porozumienia między rządem a związkami zawodowymi. W praktyce oznacza to, że akcja strajkowa nie została  odwołana i w okres Świąt Wielkanocnych wchodzimy w atmosferze strajku. Niepokoi fakt, że w dobie wszechobowiązującej rywalizacji i dominacji słupków sondażowych nie rozwiązuje się problemów w oświacie tylko mówi się kto wygrał, kto przegrał. Wszyscy zgadzają się, że nauczyciele są w trudnej sytuacji, ale pozostawia się ich samym sobie wiedząc, że w tej sytuacji czas działa na niekorzyść. Czy tak musiało być?

Rodziców dzieci, które brały udział w rekrutacji do przedszkola informuję, że zgodnie z harmonogramem w dniu 18 kwietnia br. została przedstawiona lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Ze względu na trwającą akcję strajkową lista znajduje się przy wejściu do gimnazjum.

Ze względu na czas Świąt kolejny komunikat ukaże się we wtorek 23 kwietnia br.

Życzę Wszystkim spokojnych, radosnych i prawdziwie rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

17.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zajęcia są zawieszone, świetlica nie pracuje.

Uczniowie klas ósmych,

sprawiliście się równie dobrze jak Wasi starsi koledzy z gimnazjum. Przez trzy dni byliście wszyscy na egzaminach i zachowywaliście się bardzo odpowiedzialnie. Jesteśmy z Was dumni. Mam nadzieję, że Wasze wyniki dadzą satysfakcje Wam, Waszym rodzicom i nam nauczycielom. Tego wszystkim życzę!

Tym samym zakończyliśmy egzaminy w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Mimo drobnych trudności organizacyjnych, mimo trudności w podejmowaniu decyzji osobistych, dorośli, czyli nauczyciele i pracownicy obsługi naszej szkoły zasłużyli na słowa uznania i szczere podziękowania. Dziękuję.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

16.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zajęcia są zawieszone, świetlica nie pracuje. Na horyzoncie kolejne negocjacje, czy do nich dojdzie, czy będą skuteczne?

Uczniowie klas ósmych,

w środę 17 kwietnia br. ostatni egzamin, z języków - czekamy na Was. Pozostałe warunki bez zmian.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

15.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zajęcia są zawieszone, świetlica nie pracuje.

Ważny komunikat dotyczący korzystania z boisk.

Ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki przez szkołę na boisku sportowym informuję, że osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektów sportowych tylko pod opieką dorosłych.  Zwracam się do rodziców, aby upewnili się pod czyją opieką ich dziecko przebywa jeśli korzysta z boiska.

 

Uczniowie klas ósmych,

we  wtorek 16 kwietnia br. piszecie egzamin z matematyki - czekamy na Was. Zbiórka od godz. 8.00 do 8.15, egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Ci z Was, którzy korzystają z dowożenia mogą skorzystać z autobusu szkolnego. Do zobaczenia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

14.04.2019

Drodzy Rodzice,

sytuacja bez zmian, akcja strajkowa trwa nadal, do odwołania. Zajęcia są zawieszone, świetlica nie pracuje.

Uczniowie klas ósmych,

przypominam, że w poniedziałek 15 kwietnia br. piszecie egzamin - czekamy na Was. Zbiórka od godz. 8.00 do 8.15, egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Ci z Was, którzy korzystają z dowożenia mogą skorzystać z autobusu szkolnego. Do zobaczenia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

12.04.2019

Drodzy Rodzice,

minął tydzień  w międzyborowskiej szkole pod znakiem akcji strajkowej. Taka akcja trwała w tysiącach szkół w Polsce. Dlaczego?
Po raz kolejny dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

Negocjacji  między rządem a związkami zawodowymi brak. Akcja strajkowa trwa nadal, do odwołania. Zajęcia będą zawieszone. Nauczyciele dostrzegają nieustanne prowokacje. Niestety na horyzoncie nie widać pozytywnych rozwiązań.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

sprawiliście się świetnie, byliście wszyscy przez trzy dni na egzaminach, zachowywaliście się bardzo odpowiedzialnie. Jesteśmy z Was dumni. Mam nadzieję, że Wasze wyniki będą równie wysokie jak wszystkich poprzednich 17 roczników Gimnazjum im. K. Wojtyły w Międzyborowie. Życzę Wam tego.

Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom, dzięki którym egzaminy odbyły się bez większych zakłóceń.

Uczniowie klas ósmych,

w poniedziałek 15 kwietnia br. czekamy na Was. Zgodnie z ustaleniem zbiórka od godz. 8.00 do 8.15. Każdego dnia egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Autobus szkolny obsłuży tych z Was, którzy korzystają z dowożenia. Do zobaczenia.

 

Następny komunikat w niedzielę 14 kwietnia br.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

11.04.2019

Drodzy Rodzice,

w czwarte 11 kwietnia br. odbył się egzamin gimnazjalny w części matematyczno - przyrodniczej.  

W dalszym ciągu negocjacji brak. W piątek 12 kwietnia br. akcja strajkowa trwa nadal. Spodziewamy się też nowych ustaleń strony związkowej.

Uwaga rodzice dzieci kandydatów do przedszkola. Przypominam że do poniedziałku 15 kwietnia br. należy złożyć w sekretariacie gimnazjum potwierdzenie woli.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

trzeci dzień egzaminu w piątek 12 kwietnia br. Zapraszamy na egzamin z języków. Uczniowie gimnazjum mają zapewnione dowożenie na egzamin. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

10.04.2019

Drodzy Rodzice,

trzeci dzień akcji strajkowej przebiegał pod znakiem egzaminów gimnazjalnych w części humanistycznej.  Podzielę się z Państwem dziwnym odczuciem. Wszyscy dziękują nauczycielom – wicepremier dziękuje, minister edukacji, związki zawodowe, partie polityczne, samorządy lokalne, rodzice a nawet dzieci – wszyscy dziękują za przeprowadzenie egzaminów nauczycielom. A nauczyciele w obecnej sytuacji nie potrafią, nie chcą się cieszyć … Dlaczego?

Negocjacji brak, w czwartek 11 kwietnia br. akcja strajkowa trwa nadal.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

kolejny dzień egzaminu w czwartek 11 kwietnia br. Zapraszamy. Egzamin będzie przebiegał podobnie jak dziś. Uczniowie gimnazjum mają zapewnione dowożenie na egzamin.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

09.04.2019

Drodzy Rodzice,

po drugim dniu akcji strajkowej w dalszym ciągu dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

Dzisiejsze  negocjacje między rządem a związkami nie skończyły się porozumieniem, czyli w środę 10 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) akcja strajkowa trwa nadal,  zajęcia będą zawieszone, ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej opieki świetlica nie będzie pracować, dzieci nie będą dowożone do szkoły autobusem szkolnym (uczniowie gimnazjum mają zapewnione dowożenie na egzamin).  

Rodzicom dzieci kandydatów do przedszkola przypominam, że listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola znajdują się przy wejściu do gimnazjum, dodatkowo przypominam też, że do poniedziałku 15 kwietnia br. należy złożyć w sekretariacie gimnazjum potwierdzenie woli.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

w środę 10 kwietnia br. czekamy na Was. Zgodnie z ustaleniem zbiórka od godz. 8.00 do 8.15. Pierwszą część  egzaminu rozpoczynamy o godz. 9.00, a część drugą o 11.00. Do zobaczenia.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

08.04.2019

Drodzy Rodzice,

dziękujemy za zrozumienie problemów oświaty. Doceniamy, że mimo dodatkowych kłopotów z zaopiekowaniem się dziećmi nie daliście nam tego odczuć w dniu dzisiejszym. To dla nas nauczycieli bardzo mocny sygnał.

Dzisiaj nie toczyły się żadne negocjacje, czyli stanowisko Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. nie mogło ulec zmianie. We wtorek 9 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) trwa nadal akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. W dalszym ciągu zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum będą zawieszone, ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej opieki świetlica nie będzie pracować, dzieci nie będą dowożone do szkoły autobusem szkolnym.  

Rodziców dzieci kandydatów do przedszkola informuję, że listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola znajdują się przy wejściu do gimnazjum.

Rodziców dzieci kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej informuję, zgłoszenia i wnioski w ramach rekrutacji są przyjmowane w sekretariacie gimnazjum.

Drodzy Gimnazjaliści i Ósmoklasiści,

Sale na egzamin gimnazjalny już gotowe. Czekamy na Was w środę, czwartek i piątek (10, 11, 12 kwietnia) zgodnie z umową o godz. 8.00. Z ustaleń z organem prowadzącym wynika, że w dniach egzaminu autobus szkolny obsłuży tych gimnazjalistów, którzy korzystają z dowożenia. 

Uczniowie klas ósmych Was też zapraszam na egzamin w ustalonym wcześniej terminie.

Drodzy Nauczyciele,

na poziomie gminy ustaliśmy, że w dniach egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty obowiązują te same zasady ewidencji obecności co w dniach bez egzaminów. Ze względu na nadzwyczajną sytuację nie obowiązuje zatem do odwołania wcześniej ustalony grafik dyżurów.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

07.04.2019

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

zgodnie z informacją Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) rozpoczyna się akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania.

W dniu 7 kwietnia nie doszło do porozumienia między rządem a wszystkimi związkami zawodowymi. W tej sytuacji przypominam przedstawione wcześniej ustalenia.

1.       Egzamin gimnazjalny oraz egzamin klas ósmych powinien się odbyć w naszych szkołach w ustalonym terminie.

2.       Od dnia 8 kwietnia br. do odwołania zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum będą zawieszone, ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej opieki świetlica nie będzie pracować, dzieci nie będą dowożone do szkoły autobusem szkolnym.

3.       W trakcie akcji strajkowej na terenie szkoły nie będą odbywać się zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popołudniowe np. taneczne, językowe, sportowe i inne.

4.       W dalszym ciągu w kolejnych dniach, niezwłocznie po zmianie ustaleń lub na koniec dnia w godz. 21 – 22 będą ukazywać się komunikaty na stronie szkoły.

Na stronie MEN przypomniano, że dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki i przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku. Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy.

Według informacji Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. w naszej szkole deklarację udziału w strajku zadeklarowało ponad 120 pracowników. W tej sytuacji nie jestem w stanie zapewnić ponad 1000 dzieci i uczniów naszych szkół bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy. Stąd decyzja, że zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum będą zawieszone i świetlica nie będzie pracować. Ten fakt został zgłoszony organowi prowadzącemu.

Drodzy Rodzice, w międzyborowskiej szkole wielokrotnie dowodziliśmy, że chcemy i potrafimy pracować dla  Waszych dzieci. Mam nadzieję, że rozumieją Państwo obecną sytuację.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

06.04.2019

Drodzy Rodzice, Nauczyciele,

dzisiaj, w sobotę nic  się nie zmieniło, a zatem ustalenia przedstawione 03.04.2019 r. obowiązują.

Jak Państwu widomo negocjacje rozpoczną się dopiero jutro (niedziela) o godz. dziewiętnastej. Wynika z tego, że jutrzejszy komunikat będzie bardzo istotny.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

05.04.2019

Drodzy Rodzice,

w dalszym ciągu sytuacja bez zmian, czyli aktualne są ustalenia przedstawione 03.04.2019 r.

W załączeniu przesyłam Państwu List Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W nawiązaniu do tego listu przypomnę, że w dniu 3 kwietnia br. poinformowałem Państwa, że szkoła wdrożyła procedury, w efekcie których pracownicy szkoły rozpoczną akcję strajkową od dnia 8 kwietnia do odwołania.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

KO list do rodziców

04.04.2019

Drodzy Rodzice, sytuacja bez zmian.

Aktualne są ustalenia przedstawione 03.04.2019 r.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

03.04.2019

Drodzy Rodzice,

zgodnie z informacją Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) rozpocznie się akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania.

Na podstawie ostatnich ustaleń informuję Państwa, że:

1. Egzamin gimnazjalny oraz egzamin klas ósmych powinien się odbyć w naszych szkołach w ustalonym terminie.

2. Prawdopodobnie od dnia 8 kwietnia br. do odwołania zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum będą zawieszone, ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej opieki świetlica nie będzie pracować, dzieci nie będą dowożone do szkoły autobusem szkolnym.

3. W trakcie akcji strajkowej na terenie szkoły nie będą odbywać się zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popołudniowe np. taneczne, językowe, sportowe i inne.

4. Jak doskonale Państwo wiedzą trwają negocjacje na szczeblu krajowym, sytuacja jest dynamiczna i mam nadzieję skończy się pozytywnym rezultatem przede wszystkim dla uczniów.

5. Komunikaty w tej sprawie będą ukazywać się na stronie szkoły w kolejnych dniach, niezwłocznie po zmianie ustaleń lub na koniec dnia w godz. 21 – 22.

W załączeniu informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk przekazana przez ZNP.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

ZNP pismo do rodziców

03.04.2019

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie