W roku szkolnym 2022/23 decyzją Zarządu Rady Rodziców rodzice/ opiekunowie mogą ubezpieczyć swoje dziecko w firmie „COMPENSA”.

Ubezpieczenie zawieramy w formie elektronicznej za pomocą linku umieszczonego na stronie:
https://szkola.compensa.pl

Hasłem zakupu jest kod 339768

Strona jest czynna do 31.10.2022r. potem zalogowanie i zakup ubezpieczenia nie będzie możliwy.

Rodzice na tej stronie mogą ubezpieczać też swoje dzieci uczące się w innych placówkach, do 26 roku życia.

Ubezpieczenie działa 24h na dobę na całym świecie, odpowiedzialność dotyczy uprawiania wszelkich sportów – za wyjątkiem:

- sportów ekstremalnych – def. zg. z OWU

- w celach zarobkowych – def zg. z OWU

- sportów obronnych za wyjątkiem: karate, judo, capoeira, jujitsu,  aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych.

Kontakt do pośrednika opiekującego się Naszą szkołą znajdziecie Państwo po wejściu na w/w stronę.

W załączeniu ulotka oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

  •  
4 PROSTE KROKI DO UBEZPIECZENIA - ULOTKA
  •  
OWU NNW WARUNKI UBEZPIECZENIA
  •  
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie