Wolontariat Szkolny

Wolontariat w szkole:

Szkolny Klub Wolontariatu kl. 1 - 3:

p. Maria Brzostek
p. Ewa Rosińska
p. Marta Wyrzykowska

Wolontariat kl. 4 - 8:

p. Anna Kakietek
p. Katarzyna Kęsicka - Szymańska

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie